Atuty naszej szkoły

  • Świadectwo naszej szkoły, wraz z równoległym dokumentem szkoły macierzystej na Węgrzech, jest podstawą do przyjęcia do szkoły w Polsce bez jakiegokolwiek dodatkowego egzaminu.
  • Przygotowujemy do państwowego egzaminu językowego wyższego stopnia z j. polskiego i maturalnego egzaminu językowego z j. polskiego.
  • Blisko 100% naszych absolwentów, którzy zdecydowali się na kontynuowanie swojej edukacji w Polsce zdobywa indeksy renomowanych polskich uczelni.
  • Rozwijamy talenty i zainteresowania naszych uczniów. poprzez organizację zajęć fakultatywnych, warsztatów oraz konkursów.
  • Nasi pedagodzy mają wyższe wykształcenie kierunkowe i doświadczenie w pracy z dziećmi wielojęzycznymi. Stale podnoszą swoje kwalifikacje na kursach i szkoleniach.
  • Jako najstarsza, bo istniejąca od 1973 roku, szkoła polska w Budapeszcie szczycimy się liczbą ponad 400 absolwentów, spośród których większość związała swoje dorosłe losy z Polską.
  • Wychowujemy uczniów w duchu polskości i patriotyzmu.
  • Nasza szkoła jest przyjazna, bezpieczna, pełna radości i kultury na co dzień.
  • Baza dydaktyczna szkoły wyposażona jest w nowoczesny sprzęt audiowizualny oraz bogaty księgozbiór biblioteczny.