Radosna szkoła – projekt zakończony sukcesem

Dzięki odpisowi z 1%, zaangażowaniu Rady Rodziców i Samorządów Polskich XI, XVII i XXII Dzielnicy Budapesztu udało nam się w 2023 r. zakupić komplet nowoczesnych mebli do ostatniej sali lekcyjnej w Szkole Polskiej przy Ambasadzie w Budapeszcie.

Trwający od 4 lat projekt „Radosna Szkoła”, którego celem było stworzenie radosnego środowiska do nauki dla dzieci polonijnych, zakończył się sukcesem. Od tego roku wszystkie klasy w szkole wyposażone są w wygodne i kolorowe meble. Nie ukrywamy, że jesteśmy z tego projektu dumni i bardzo się z cieszymy! To był dla nas duży wysiłek organizacyjny i finansowy. Fundacja Rodzice Szkole Polskiej oraz Rada Rodziców Szkoły Polskiej przy Ambasadzie RP w Budapeszcie dziękują wszystkim, którzy na przestrzeni kilku lat wsparli realizację tego projektu.