Przedszkole Mali Odkrywcy

Przedszkole Mali Odkrywcy, działające w ramach szkoły, mogło w 2023 roku liczyć na wsparcie Fundacji Rodzice Szkole Polskiej. Fundacja zakupiła na potrzeby przedszkola materiały plastyczne i edukacyjne, w miarę potrzeb wspierała także zajęcia animacyjnie. Specjalnie dla naszych przedszkolaków Fundacja zaprosiła z Polski Teatr Trip, który przyjechał do przedszkolaków z przedstawieniem „Tajemnica skarbu na kurzej nóżce”.

W zajęciach przedszkolnych uczestniczy blisko dwadzieścioro dzieci w wieku 4-6 lat. Zajęcia dla dzieci: ogólnorozwojowe, ruchowe, muzyczne mają na celu wszechstronny rozwój dzieci w języku polskim i przygotowanie ich do nauki w szkole polskiej.

Wsparcie projektu przedszkolnego pochodziło w 2023 r. z odpisu 1% na Fundację Rodzice Szkole Polskiej oraz z projektu NKUL-KP-1-2023/3-000471, przyznanego fundacji w drodze konkursowej przez Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt.