O nas

Zdjęcie: Designed by Pressfoto / Freepik

Szkoła Polska im. Sándora Petőfiego przy Ambasadzie RP w Budapeszcie działa już ponad 40 lat. Szkoła oferuje bezpłatne kształcenie dzieci obywateli polskich czasowo lub stale zamieszkałych na Węgrzech w zakresie szkoły podstawowej i liceum.

  • Zajęcia odbywają się raz w tygodniu po południu.
  • Realizujemy uzupełniający program nauczania z jęz. polskiego, wiedzy o Polsce, edukacji wczesnoszkolnej w jęz. polskim oraz religii.
  • Nasi uczniowie otrzymują świadectwa szkolne według zasad i wzorów obowiązujących w systemie oświaty Rzeczypospolitej Polskiej.
  • Szkoła należy do renomowanej sieci placówek edukacyjnych, prowadzonych w kilkudziesięciu krajach przez Ośrodek Rozwoju Edukacji Polskiej za Granicą (ORPEG).
  • Oprócz zajęć lekcyjnych oferujemy dzieciom ciekawy program pozalekcyjny: uczniowie mogą uczestniczyć w warsztatach teatralnych, wokalnych, kulinarnych czy plastycznych. Organizujemy także wycieczki szkolne, gry terenowe, imprezy rodzinne i konkursy dla dzieci i ich rodzin.