Sukcesy uczniów

Uczniowie Szkoły Polskiej maja okazję do udziału w wielu międzynarodowych konkursach, podczas których nabywają pewności siebie, doświadczenia oraz innych potrzebnych w dorosłym życiu kompetencji. Jesteśmy z nich bardzo dumni! Oto nasi laureaci z kilku wybranych lat: Rok 2020 V Filmowy Dalej

Ramy prawne

Poniżej w skrócie przedstawiamy ramy prawne funkcjonowania naszej szkoły: Szkoła Polska im. S. Petőfiego przy Ambasadzie RP w Budapeszcie podlega Ministerstwu Edukacji Narodowej Rzeczypospolitej Polskiej. Organem prowadzącym jest: Ośrodek Rozwoju Polskiej Edukacji za Granicą, ul. Kielecka 43 02-530 Warszawa. Szkoła Dalej

Biblioteka

Biblioteka to jedno z najważniejszych miejsc w naszej szkole. Tu organizowane są konkursy oraz zajęcia czytelnicze dla najmłodszych. Uczniowie tworzą też wspólnie z panią bibliotekarką listę wymarzonych książek, które na bieżąco kupujemy, by rozbudzać w dzieciach pasję czytania. Nasi uczniowie Dalej

Atuty naszej szkoły

Świadectwo naszej szkoły, wraz z równoległym dokumentem szkoły macierzystej na Węgrzech, jest podstawą do przyjęcia do szkoły w Polsce bez jakiegokolwiek dodatkowego egzaminu. Przygotowujemy do państwowego egzaminu językowego wyższego stopnia z j. polskiego i maturalnego egzaminu językowego z j. polskiego. Dalej