Warsztaty „Polska mój drugi dom”/„A masodik otthon – Lengyelorszag”

W listopadzie 2022 r. odbyły się w Szkole Polskiej przy Ambasadzie warsztaty plastyczne z okazji Narodowego Święta Niepodległości 11 Listopada. Udział w warsztatach wzięło 30 dzieci w wieku 4-7 lat.

Warsztaty zostały sfinansowane w ramach projektu NKUL-KP-1-2022/1-000179, przyznanego Fundacji Rodzice Szkole Polskiej przez Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt. Dziękujemy za wsparcie!