Termin do 31 października: Konkurs plastyczny Instytutu Polskiego

Czy jesteś uczniem w wieku od 6 do 19 lat? Lubisz tworzyć, malować lub rysować? Czy jesteś gotowy, aby sprawdzić się, aby zdobyć cenne nagrody? Jeśli tak, to konkurs Instytutu Polskiego w Budapeszcie jest dla Ciebie!

I. Celem konkursu rysunkowego jest przygotowanie pracy na temat: Czechy, Polska, Węgry, Słowacja – Najciekawsze zabytki krajów wyszehradzkich
II. Organizatorem konkursu jest Instytut Polski w Budapeszcie (1565 Budapeszt, Nagymező u. 15.).
III. Zgłoszenia należy przesyłać drogą elektroniczną od dnia publikacji zgłoszenia tj. od 1 października 2020 r. do 31 października 2020 r. Na adres e-mail sekretarza aplikacji, wojtek.kriston@instytutpolski.org Zgłoszenia otrzymane po terminie nie będą kwalifikowane.
IV. W konkursie mogą wziąć udział uczniowie szkół podstawowych i średnich działających na Węgrzech w wieku 6-19 lat. Każdy kandydat może ubiegać się maksymalnie o jedną pracę.
V. Wymagania techniczne i formalne
Aplikacja może być wykonana dowolną techniką, w minimalnym formacie A4. Zgłoszenia należy przesyłać drogą elektroniczną w formacie zdjęć JPEG lub PDF odpowiedniej jakości na adres e-mail podany przez Organizatora: wojtek.kriston@instytutpolski.org. Proszę podać temat wiadomości: V4 – konkurs
Proszę wpisać w e-mailu: nazwisko wnioskodawcy, wiek wnioskodawcy, tytuł pracy, nazwa i adres szkoły wnioskodawcy.
VI. Autorzy nadesłanych prac przenoszą prawa autorskie w całości, na zasadzie wyłączności i nieograniczonego użytkowania w czasie i przestrzeni. Organizator ma prawo przenieść te prawa na osobę trzecią.
Prace zostaną ocenione 10 listopada 2020 r. Wyniki zostaną opublikowane na stronie internetowej Organizatora: https://instytutpolski.pl/budapest/
Ponadto zwycięzcy konkursu zostaną powiadomieni drogą elektroniczną przez Organizatora.
Organizator wyróżnia 3 grupy wiekowe kandydatów: A) 6-10 lat; B) 11-15 lat C) 16-19 lat
Organizator przyzna maksymalnie 3 nagrody główne i 3 nagrody specjalne w każdej kategorii.


Więcej informacji na stronie Instytutu Polskiego w Budapeszcie: https://instytutpolski.pl/budapest/