Rusza „Latająca poradnia” Zapisy do 24. października

Szanowni Państwo, 

W naszej szkole rusza „Latająca Poradnia”, w ramach której rodzice będą mogli zgłosić się z uczniem na konsultację psychologiczną, logopedyczną, fizjoterapeutyczną i integracji sensorycznej. Chcielibyśmy jak najszybciej zaplanować konsultacje dla poszczególnych uczniów, którzy potrzebują porady.

Prosimy o przesłanie zgłoszenia do wybranych specjalistów (logopedy, psychologa, fizjoterapeuty/specjalisty integracji sensorycznej) ze wskazaniem maila kontaktowego. Zgłoszenia przyjmujemy do 24.10 na adres budapeszt@orpeg.pl  

Projekt LATAJĄCA PORADNIA ONLINE ma na celu przeprowadzenie szczegółowych badań diagnostycznych uczniów pod kątem psychologicznym, logopedycznym, fizjoterapeutycznym / integracji sensorycznej.
Do udziału zgłosiło się 41 szkół z 18 państw /Austria, Belgia, Białoruś, Chiny, Dania, Egipt, Francja, Grecja, Irlandia, Litwa, Niderlandy, Niemcy, Norwegia, Szwajcaria, Szwecja, Węgry, Wielka Brytania i Włochy/.
Każdorazowo projekt rozpoczyna się od szkolenia wstępnego dla kadry pedagogicznej, które poprowadzą wysoko wykwalifikowani specjaliści z Polski, w składzie: psycholog, neurologopeda, fizjoterapeuta lub specjalista integracji sensorycznej. Ci sami eksperci przeprowadzą badania uczniów połączone z wywiadami rodziców, analizą nagrań zachowań uczniów i efektów ich pracy. Po przeprowadzonym badaniu dla każdego dziecka zostanie opracowany raport zawierający rekomendacje i wskazówki dla nauczycieli i rodziców. Ogółem zostanie opracowanych 1400 raportów.
Po zakończeniu badań i opracowaniu raportów zostaną przeprowadzone szkolenia podsumowujące dla kadry pedagogicznej pod kątem wsparcia uczniów z potrzebami edukacyjnymi. W 82 szkoleniach weźmie udział 362 nauczycieli.
Wczesne wykrywanie i trafne diagnozowanie specjalnych potrzeb rozwojowych oraz edukacyjnych dzieci i młodzieży stanowi podstawę do dbałości o zapewnianie im warunków sprzyjających harmonijnemu rozwojowi, niwelowania barier i przezwyciężania trudności, jak również wspierania w przygotowaniu do samodzielnego i satysfakcjonującego życia w społeczeństwie. Koordynatorem projektu jest ORPEG.