Nasz przewodnik „Węgry oczami dziecka” już w druku

W czerwcu ukaże się w formie książkowej przewodnik „Węgry oczami dziecka”, którego autorami są uczniowie naszej szkoły! O przewodniku można przeczytać artykuł w „Polonii węgierskiej” nr 292 na stronach 16-19. Wszystkim zainteresowanym polecamy lekturę artykułu. No, i oczywiście czekamy na pierwsze, pachnące jeszcze farbą drukarską egzemplarze książki.