Obóz dla młodych tłumaczy polsko-węgierskich (zgłoszenia do 28 czerwca)

Liceum Ludowe Lakiteleki, Fundacja Badań i Szkoleń w Europie Wschodniej i Środkowej oraz Stowarzyszenie Pisarzy Węgierskich zapraszają dwujęzyczne osoby do 35 r. ż. do udziału w obozie tłumaczeń literackich László Németh. Obóz przewidziany jest dla osób, które interesują się tłumaczeniem tekstów literackich z wybranych języków, w tym z jęz. polskiego, na węgierski.

Uczestnicy wysłuchają wykładów poświęconych literaturze i kulturom Europy Środkowej, tradycji relacji kulturowych, a także poznają teorię i praktykę tłumaczenia tekstów na wybrane języki poprzez sesje seminaryjne (w małych grupach dla każdego języka).

Lokalizacja obozu tłumaczeń: Lakiteleki Folk High School

Termin: 16-22 sierpnia 2021.

Udział w obozie jest bezpłatny. Lakiteleki Folk High School oraz Fundacja Badań i Szkoleń Europy Wschodniej i Środkowej zapewniają opiekę – zakwaterowanie i wyżywienie – zwycięskim kandydatom przez cały czas trwania obozu.

Do zgłoszenia na stronie http://nepfolakitelek.hu należy dołączyć przetłumaczony tekst (XIX-XX w.) o objętości co najmniej 4-5 tysięcy znaków.

Formularz zgłoszeniowy w formacie pdf należy wysłać na adres e-mail: lakitelekitaborok@gmail.com (ewentualne pytania i uwagi można również przesyłać na ten adres).