Język polski na węgierskiej maturze 2022

Z wielu powodów warto uczyć się języka polskiego w naszej szkole! Oto jeden z nich:

Na Węgrzech uczniowie uczęszczający do węgierskich placówek edukacyjnych mogą każdego roku zdawać maturę rozszerzoną z wybranego przez siebie języka obcego, w tym właśnie z języka polskiego.

Absolwenci naszej szkoły są doskonale przygotowani do rozszerzonej matury z jęz. polskiego w systemie węgierskim i mogą do niej podejść już po III klasie naszego liceum. W sprawie terminów i procedur maturalnych – prosimy rodziców o kontakt z dyrekcją szkoły.

Wybrane uczelnie, w tym Wydział Humanistyczny, Instytut Slawistyki i Bałtologii ELTE (gdzie można też studiować filologię polską), honorują wyniki matury rozszerzonej z języka polskiego jako języka obcego podczas przyjęć na studia.

Które uczelnie i wydziały akceptują w tym roku akademickim egzamin maturalny z jęz. polskiego można sprawdzić na stronie https://www.felvi.hu/felveteli/pontszamito?fbclid=IwAR380jcw7LtSLAVNYp1XRU_h8RLypPdlHNc3Jpo6E8M7EUsi9N1CxkB_zAw