Krystyna Dobi

Krystyna Dobi jest polonistką z wieloletnim doświadczeniem w nauczaniu w kraju i poza jego granicami. Lekcje z Panią Dobi to nie tylko dawka wiedzy, ale i świetna, twórcza zabawa dla uczestniczących w nich dzieci. Jej autorskie projekty skierowane do uczniów szkoły podstawowej to m.in. „Bal u wróżki” oraz „Z legendą przez wieki i kontynenty”. W starszych klasach szkoły podstawowej Pani Dobi organizuje m.in. turnieje wiedzy i wycieczki tematyczne, związane z omawianymi na zajęciach zagadnieniami. Mobilizuje dzieci do uczestnictwa w zajęciach dodatkowych, na których uczniowie mogą rozwijać swoje talenty m.in. podczas warsztatów teatralnych, filmowych, warsztatów teatru kamishibai i teatru cieni.

krystynadobiszkolapolskahu