Beata Mondovics

Kierownik szkoły, Przedmiot: Historia i wiedza o społeczeństwie

Beata Mondovics w zawodzie nauczycielskim pracuje ponad 20 lat. Historyk i nauczyciel wiedzy o Polsce, który poszukuje najbardziej optymalnych rozwiazań metodycznych w swojej pracy. Nauczanie historii Polski jest jej pasją, którą pragnie zarazić swoich uczniów.

Od kilku lat pełni funkcję kierownika Szkoły Polskiej w Budapeszcie. Jej działania skierowane są na rzecz podnoszenia jakości pracy placówki  i budowania przyjaznej atmosfery pracy. Uważa, że szkoła to miejsce, gdzie powinno się tworzyć warunki osobistego rozwoju i odkrywania własnych talentów przez dzieci. Dlatego inicjuje wiele dodatkowych pozalekcyjnych zajęć i imprez, wśród których są między innymi konkursy, warsztaty teatralne, plastyczne, wokalne, ceramiczne czy filmowe. Kierując się wieloletnim doświadczeniem pedagogicznym Beata Mondovics zawsze podreśla, że emocjonalne zaangażowanie dziecka w ulubione działania staje się najefektywniejszą lekcją języka polskiego.   

 Wiele siły i energii poświęca także na organizację imprez kulturalnych, które pozwalają dzieciom i młodzieży na bezpośredni kontakt z polską kulturą – teatrem czy książką.

 Dba o wykorzystanie wielkiego daru jakim jest dwu- i wielojęzyczność uczniów, współorganizując i propagując cenne projekty tłumaczeniowe, tak aby w przyszłości zagwarantować podopiecznym biegłą dwujęzyczność, która jest atutem na rynku pracy.

e-mail: budapesztszkolapolskahu