Podręczniki

Podręczniki obowiązujące w roku szkolnym 2020/2021 (plik PDF) Szkoła Podstawowa: klasa I klasa II klasa III klasa IV klasa V klasa VI klasa VII klasa VIII Liceum: klasa I (czteroletnie) klasa II (trzyletnie) klasa II (czteroletnie) klasa III

Skład Rady Rodziców

Obecnie Radę Rodziców tworzą: Agnieszka Skoczylas – Sekretarz Rady Emilia Kovalcsik – Skarbnik Patrycja Grunert-Bottka i Patrycja Awdankiewicz – Komisja Rewizyjna Pytania oraz propozycje współpracy z Radą Rodziców prosimy kierować na adres: spk_rodzice@hotmail.com

Współpraca

W realizacji wydarzeń dla najmłodszej Polonii węgierskiej, a także zajęć pozalekcyjnych oraz projektów edukacyjnych nasza szkoła za pośrednictwem Fundacji Rodzice dla Szkoły Polskiej współpracuje z różnymi instytucjami w Polsce i na Węgrzech. W 2021 r. byli to: Wszystkim instytucjom wspierającym Dalej

Piszą o nas w „Polonii węgierskiej”

W czerwcowym wydaniu miesięcznika „Polonia węgierska” (nr 294 z 2020 r.) ukazały się dwa artykuły z życia naszej szkoły. Na stronach 11-12 można przeczytać artykuł Jerzego Celichowskiego o sukcesie projektu tłumaczeniowego. Strony 19-20 podsumowują konkursy, przeprowadzone podczas kwarantanny w naszej Dalej