Uniwersytet Letni 2021 (oferta dla absolwentów)

Drodzy Absolwenci Szkoły Polskiej przy Ambasadzie RP w Budapeszcie!

Instytut Współpracy Polsko-Węgierskiej im. Wacława Felczaka organizuje w dn. 23-27 sierpnia 2021 r. w Krasiczynie IV Polsko-Węgierski Uniwersytet Letni – Szkołę Liderów. Impreza, organizowana co roku, skierowana jest do osób w wieku 18-35 lat i ma bardzo ciekawy program służący pogłębianiu współpracy polsko-węgierskiej.

Relację z ubiegłorocznego Uniwersytetu Letniego można znaleźć na stronie Instytutu Felczaka: https://kurier.plus/node/1517

Ilość miejsc jest ograniczona. Zainteresowani udziałem w tym wydarzeniu mogą uzyskać wszelkie informacje pod adresem: uniwersytet@kurier.plus

W ramach Instytutu Felczaka można również starać się o stypendia dla osób aktywnych zawodowo na polu współpracy pomiędzy Polską i Węgrami.

Zdjęcie: Logotyp Uniwersytetu Letniego pochodzi ze strony internetowej Instytutu Felczaka.