Warsztaty domkowe – plastyczne zajęcia dla rodzin z dziećmi z okazji Narodowego Święta Niepodległości

19 listopada 2022 r. Fundacja zorganizowała w Budapeszcie we współpracy ze Stowarzyszeniem Polonia Nova warsztaty domkowe. Tematyka warsztatów zwiazana była z rocznicą odzyskania przez Polskę niepodległości. Najmłodsi mieli okazję przeżyć to święto w sposób twórczy i inspirujący: poznali wiele ciekawych szczegółów z historii Polski, dowiedzieli się o znaczeniu narodowych symboli i  Święta Niepodległości.

Informujemy, że na organizację tego wydarzenia otrzymaliśmy dofinansowanie ze środków Kancelarii Prezesa Rady Ministrów w ramach konkursu Polonia i Polacy za Granicą 2022.

Nazwa zadania publicznego: Dofinansowanie wydarzeń i inicjatyw edukacyjnych w Europie

Kwota dotacji: 1.700 PLN

Całkowita wartość zadania publicznego:  111 012,00 PLN

Zadanie publiczne ” Dofinansowanie wydarzeń i inicjatyw edukacyjnych w Europie”  dotyczy m. in. dofinansowania wynagrodzeń prelegentów i ekspertów, kosztów administracyjnych związanych z organizacją wydarzeń, kosztów promocyjnych, zakupu materiałów edukacyjnych i dydaktycznych oraz innych kosztów niezbędnych do organizacji wydarzeń.